دانلود برنامه بحارالاشعار

لطف خدابه حال ماشامل شد

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - لطف خدابه حال ماشامل شد


لطف خدابه حال ماشامل شد2
دشمن ابترهدفش باطل شد2
کوثرحضرت رضا نازل شد2

عزیزشاه طوسه
گل شمس الشموسه
امام رضا باگریه
جوادش و می بوسه

من گدای توهستم
خاک پای توهستم
مبتلای توهستم
یاجوادالائمه
یاجوادالائمه4
.......

بریم مدینه وقت استقباله2
ریحانه به مولدش می باله2
چقدرامام رضای ماخوشحاله2

فاطمه مسرورشده
جهان پرازشورشده
جوادبردست رضا ...
نور علی نور شده

من گدای توهستم...

یاجوادالایمه4
......

به شیعیان رحمت ممدودآمد2
خزینه ی کرامت وجودآمد2
بابرکت ترین مولود آمد2

دست به دعا میگیرم
به دل صفا میگیرم
هرچی بخوام امشب از
امام رضا میگیرم

سربه کویش نهادم.
عبدباب المرادم
چیزی ازکس نخواهم
من گدای جوادم
یاجوادالائمه4
........
شهزاده

قرارسینه های بی تاب آمد2
ازصدف عشق در ناب آمد2
گل پسر رباب و ارباب آمد2

غصه وغم سرآمد
عزیزمادر آمد
حسین چشمت روشن
علی اصغرآمد

لایی لایی علی جان4
......
سه مصرع های اول رو میشه مستمع تکرارکنه.میشه فقط مداح یکبار بخونه


محمد علی قاسمی خادم


398
شعر بعدی