لالا لالا رو نیزه ها بخواب که خواب ببینی

شعر مداحی حضرت علی اصغر (ع) | قالب زمزمه | لالا لالا رو نیزه ها بخواب که خواب ببینی
متن شعر
حضرت علی اصغر (ع) زمزمه 453

لالا لالا
رو نیزه ها بخواب که خواب ببینی
کاش که یه خورده خواب آب ببینی
بازم خواب گل و گلاب ببینی

لالا لالا
کاش که یه بار دیگه لبات بخنده
یکی رو نیزه چشماتو ببنده
نیفتی، قد نیزه ها بلنده

از این پایین/مراقبت هستم علی
بیفتی هم/میفتی تو دستم علی

.....

خودم دیدم
حرمله با حنجر تو چه کرده
با گلوی پرپر تو چه کرده
با جگر مادر تو چه کرده

خودم دیدم
خون تو تا عرش خود خدا رفت
مثل داداش تنت توی عبا رفت
بابا آروم تا پشت خیمه ها رفت

درسته که/بیرون نیومدم ولی
دلم می خواس/یه بار ببوسمت علی

.....

مادر مادر
ببین رو دستامون جای طنابه
فکر نبودنت برام عذابه
وضع گلوت رو نیزه ها خرابه

مادر مادر
بعد تو دست مادرت رو بستن
گهوارتو جلو چشام شکستن
این نیزه دارا همه مستِ مستن

کاش که میشد/عصای دست من بشی
قد بکشی/مثل عموت حسن بشی

.....

نمی دونی
بعد تو چی به روز ما آوُردن
دخترامون چقدر کتک می خوردن
یکی یکی همه سرا رو بردن

نمی دونی
یکی اومد دلم رو زیر رو کرد
دیدم که نیزه رو تو خاک فرو کرد
سر تو رو بالای نیزه رو کرد

رو نیزه ها/هم قَدِ عمو جون شدی
مثل بابات/خورشید آسمون شدی

وحید محمدی