دانلود برنامه بحارالاشعار

قسم به نور جبین به خاک پای حسین

شعر مداحی شور امام حسین (ع) - قسم به نور جبین به خاک پای حسین

قسم به نور جبین ، به خاک پای حسین
قسم به حرمتِ عشقِ کربلای حسین
به خیمه های غم و علامتای حسین
قسم به جُون و حبیب ،به نوکرای حسین


می خوام باشم تو هر دو سرا باحسین
نبینه دیده و دلم الاّ حسین
مثه غلام سیاش دم مُردن بگم
به عشق سیدالشهدا ، یاحسین.......


یااباعبدالله
دل من غصه نداره با اباعبدالله
یااباعبدالله
رحمت واسعه‌ی خدا اباعبدالله
یااباعبدالله
نداره عشق تو انتها اباعبدالله
یااباعبدالله
بابی انت وامی یا اباعبدالله

«یاابا...عبدالله یاابا....عبدالله»

زفوق عرش برین ، خدا برای حسین
نظر داره به همه ، گریه کنای حسین
به استغفار حسن ، و بادعای حسین
خدا می بخشه مارو ، به ربنای حسین


غمت رو بادلم می خرم یاحسین
سلام میدم به سمت حرم یاحسین
از بس دوسِت دارم ، رو صورت من
نوشته اشک چشم ترم یاحسین


یااباعبدالله
سینه می زنم فقط برا اباعبدالله
یااباعبدالله
همه‌ی عشقمه با شما اباعبدالله
یااباعبدالله
به سگی مثل من اعتنا اباعبدالله!
یااباعبدالله
بابی انت وامی یااباعبدالله


محمدعلی قاسمی خادم


168
شعر بعدی