دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

قرار من چه کسی بعد تو قرار علیست

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - قرار من چه کسی بعد تو قرار علیست - اشعار مداحی دهه فاطمیه

قرار من چه کسی بعد تو قرار علیست
پس از تو بانوی خانه! که خانه دار علیست

تو جسم و جان منی بین قبر خوابیدی
و این مزار، مزار تو نه مزار علیست

دلیل خیسی این خاک، اشک نیست فقط
کمی هم از عرق روی شرمسار علیست

تو یاس بودی و در باغ، پرپرت کردند
عجیب نیست اسیر خزان، بهار علیست

پس از تو آنچه سپید است گیسوی حسن است
پس از تو آنچه سیاه است روزگار علیست

غذای دیشبمان دستپخت زینب بود
چنان تو و پدرت، دخترت کنار علیست

دری که سوخته، دارد هنوز می سوزد
چرا که مستمع روضه های یار علیست

منم که ماندم و لبخند و طعنه ی یک شهر
وگرنه خانه ی تو نزد کردگار علیست

به روی شانه ی تو چند موی سوخته بود
نه موی سوخته بلکه طناب دار علیست

شاعر: محمدعلي بياباني

404
شعر بعدی