دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

قرآن ناطق خدا داره نازل میشه

شعر مداحی سرود حضرت زهرا (س) - قرآن ناطق خدا داره نازل میشه

قرآن ناطق خدا داره/نازل/ میشه
پازل خلقت جهان داره/کامل/میشه

دیگه زن بودن یه/افتخاره
هرکی دختر داره/چی نداره
ابر رحمت امشب/به ‌یمن نور فاطمه(س) می‌باره

همه کران و بی کران فاطمه‌اس
الگوی کامل جهان فاطمه‌اس
مادر صاحب الزمان(عج)( فاطمه‌اس ۳)

مددی یا حضرت زهرا(ع)۸

بند دوم

حرای پیغمبر خاتم شد /طورِ/ زهرا
خورشید و روشن می‌کنه هر صبح/ نورِ / زهرا

جزء تسبیحشه/هر ستاره
عطر جانمازش / موندگاره
چادُر نمازش هم/ شروع سبز غنچه ی بهاره

بانی این نون و نمک فاطمه‌اس
فخر و مباهات ملک فاطمه‌اس
اساس گردش فلک( فاطمه‌اس ۳ )

مددی یا حضرت زهرا(ع)۸

بند سوم


قدوم فاطمه برا دنیا / برکت/داره
شعاع چادرش واسه عالم/رحمت/ داره

بندگی میباره /از سجودش
دنیا زیبا میشه/ با وجودش
مدح زهرا رو/ میگه بارون توی هر سرودش

خلقت عالم ثمرِ فاطمه‌اس
جنت اعلی اثرِ فاطمه‌اس
امیر کعبه همسرِ (فاطمه‌اس ۳)

مددی یا حضرت زهرا(ع)۸

سعیده کرمانی
مرتضی سراوانی


420
شعر بعدی