دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

فلک را جامه ماتم به بربود

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - فلک را جامه ماتم به بربود

سبک .نوایی نوایی

فلک راجامه ی ماتم به بربود
هوای سامرا حال دگربود
امام عسکری نالدازاین غم
که اوگریان زهجران پدربود
امام هادی آن نورهدایت
چوحیدرپابرهنه بین دربود
ززهره کین جگرپاره شدهادی
به حالش فاطمه خونین جگربود
فلک بزم عزایی کرده برپا
جهان رازین عزاخاکی به سربود
خدایاکن نصیبم طوف کویش
برایم سامرا.عشق دگربود
منم (مجنون)منم شیدای هادی
دلم دراین عزاحال دگربود

شعر.آرمین غلامی
(مجنون)ازکرمانشاه

341
شعر بعدی