دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

فصل رویش فصل پویش فصل عطر و فصل نور

شعر مداحی میلاد امام باقر (ع) - فصل رویش فصل پویش فصل عطر و فصل نور

فصل رویش فصل پویش فصل عطر و فصل نور
فصل رود و فصل دریا فصل گلهای صبور
فصل مهر و فصل ماه و فصلِ صبح و کهکشان
فصل لبخندِ زمین و فصل آواز و سرور
ماه دل ماه رجب ماه شکوفای بهار
ماه نور و ماه عشق و ماه جویای بهار

بال و پر وا کرده چشمم چون پرستو سوی گل
می رسد در شهر نور و می نشیند روی گل
از تجلّیگاهِ خورشیدِ ولایت مثلِ عشق
می درخشد سمتِ چشمم چهره نیکوی گل
عطرِ گل پیچیده در ذَرّاتِ عالم مرحبا
یاسِ دیگر دارد اکنون باغِ خاتم مرحبا

می رود جان و دل من سمتِ یثرب سوی عشق
می رسد بوی خدا بوی ولایت بوی عشق
موجی از دریای رحمت می وزد همراهِ نور
می نشیند روی ساحل دیده با نیروی عشق
عشق یعنی حضرت ختمی مآب و آل او
عشق یعنی حیدر و نسل پُر از اجلال او

از نهالِ مصطفیٰ یک گل امام باقر است
وز بهارِ "هَلْ اَتیٰ" یک گل امام باقر است
ترجمانی از شکوه سبزِ آل فاطمه
وز تبارِ مرتضیٰ یک گل امام باقر است
این گلِ باغ علی امشب شکوفا می شود
با شکوفایی او خورشید پیدا می شود

اَلْبِشارَه می دمد خورشیدِ پنجم بر زمین
می گذارد پای خود را عشقِ مردم بر زمین
می رود از روی او نورِ ولایت در سما
می نشیند با حضورش عطرِ گندم بر زمین
می چکد از دست هایش در فراز و در نشیب
بوی رحمت بوی عترت بوی جنّت بوی سیب

مژده کز ره می رسد گنجینه ی علم و یقین
می شود اندیشه ی اسلام از وی در طنین
در بیان می آورد احکام شرعِ مصطفیٰ
پرده بر می دارد از آئینِ قرآن مبین
کودکی آمد که علمش می شکافد علم را
با صبوری بنده ی خود می کند او حلم را

آمد آن ماهی کزو دل غرقِ تابش می شود
وز وجودش آسمان لبریزِ بارش می شود
عقل و بینش حکمفرما می شود در آدمی
دانش او چیره بر هر علم و دانش می شود
او وصیّ احمد است و نورِ حَیّ قادر است
حُجَّةُاللّهِ عَلیٰ خَلْقِه ، امام باقر است

گرچه منزلگاهِ او روی زمین بر خاک بود
هرچه می تابید ازو ، از آسمانِ پاک بود
موج می زد در قیام علمی اش تفسیرِ نور
نهضت او نهضتِ اندیشه و ادراک بود
او فراتر داشت از خورشیدها تابنده گی
شیعه دارد از قیامِ علمی اش بالنده گی

اینک از یُمنِ قدوم او جهان چون گلشن است
از وجود او چراغی در دل ما روشن است
بس که می تابد ز رویش آفتابِ جانفزا
ذَرّه در کویش تجلّی دارد و نور افکن است
پُر شده جام حقایق از طلوعِ جام او
او امامِ پنجمین است و محمّد نام او
oo
محمود تاری "یاسر"

62
شعر بعدی