دانلود برنامه بحارالاشعار

فصلی از نور ورق خورد و زمان روشن شد

شعر مداحی میلاد پیامبر اکرم (ص) - فصلی از نور ورق خورد و زمان روشن شد

فصلی از نور ورق خورد و زمان روشن شد
به زمین آمدی و چشم جهان روشن شد

آمدی مونس تنهایی انسان باشی
سبب ریزش خیر از لب باران باشی

آمدی کینه ز دل های بشر رانده شود
مهربانی خدا با تو شناسانده شود

تکیه بر شانه ی لبخند تو می داد جهان
ماه و خورشید به دنبال نگاهت نگران

خاک تا عطر قدم های تو را می بویید
باغ در باغ بهشت از نفسش می رویید

نشنید از تو کسی زخم زبانت را نه
جان خود می دهی و مال امانت را نه

و خدا خواست که پایان رسالت باشد
خواست بر دوش تو این بار امانت باشد

پیک نور است خبر از سحری آورده
از عزیزی به حبیبی خبری آورده

ایستاده ست خدا محو تماشا "اقرَأ"
چشم و گوش اند همه عالم بالا "اقرَأ"

تو بخوان ای همه جا صوت دلارایت خوش
عالم از عشوه ی شیرین شکرخایت خوش

تو بخوان رونق بازار رطب را بشکن
گوشه چشمی بکن و شیشه ی شب را بشکن

عطر گیسوت گرفته همه ی عالم را
آبرو داده به تکریم بنی آدم را

حُسنی از یوسف و داوود و مسیحا داری
"آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری"

با خودت جلوه ای از عرش برین آوردی
سیزده شاخه ی طوبی به زمین آوردی

بولهب ها همه از جذبه ی تو حیرانند
"عشق داند که در این دایره سرگردانند"

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در بندت
همگی در به در رایحه ی لبخندت


نفست گرم الا کودک چوپان حجاز!
آیه در آیه بخوان از تب باران حجاز

"بِاسْمِ رَبّک..." بگشا دفتر دانایی را
هدیه کن دست خدا این همه زیبایی را


"أَنذِر…"ای عشق در این قوم اگر مردی هست
چشم در چشم خطر گر که هماوردی هست

پس همان ها که زِ چشمان تو سر چرخاندند
"ها علی بشر کیف بشر" را خواندند

ماه را بر سر دست تو تماشا کردند
پشت هم معجزه دیدند و حاشا کردند

قصه از وادی عشق است و ندارد پایان
چشم این بادیه شور است حذر کن باران!

معصومه اسکندری

193
شعر بعدی