دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

فرق دارد با همه دنیایِ بچه شیعه ها

شعر مداحی مناجات حضرت زهرا (س) - فرق دارد با همه دنیایِ بچه شیعه ها - اشعار مداحی دهه فاطمیه

فرق دارد با همه، دنیایِ بچه شیعه ها
صرفِ هیئت میشود شبهایِ بچه شیعه ها

داغ مادر دیده؛ حق دارند بیتابی کنند
هق هقِ پیوسته شد آوایِ بچه شیعه ها

گریه بر زهرا(س) حلاوت دارد آری آنچنان
میشود با اشک، شیرین چایِ بچه شیعه ها

وای مادر گفته و ذکر مصیبت میکنند
هست روضه؛ بهترین نجوایِ بچه شیعه ها

میشود احساس حتی در میانِ خنده ها
یک غم ِ دیرینه در سیمایِ بچه شیعه ها

میخورَد حسرت میان آه؛ این شبها مدام
میرود تا پشتِ «در» رؤیایِ بچه شیعه ها

تا کفن پیچید بر پهلویِ زخمی و کبود
ذره ذره پیر شد بابایِ بچه شیعه ها

مادر سادات شد تشییع مظلومانه و
سخت خالی بود آنجا، جایِ بچه شیعه ها

چون علی(ع)از داغ زهرا(س) آهِ طولانی کشید
فاطمیه شد شبِ یلدایِ بچه شیعه ها!

مرضیه عاطفی

411
شعر بعدی