دانلود برنامه بحارالاشعار

فراق موج خروشان جنب و جوشش بود

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - فراق موج خروشان جنب و جوشش بود

فراق موج خروشان جنب و جوشش بود
صدای وا ابتا نغمه و سروشش بود

چه کودکی که به تبلیغ درس عاشورا
تمام راه اسارت پر از خروشش بود

به گریه گفت امامی غریب را کشتند
هنوز نغمه ی هل من معین به گوشش بود

بساط ظلم ز فریاد او ز هم پاشید
عجب رسالت سنگین به روی دوشش بود

تنی که لوحه ی ایثار بود باور کن
که تازیانه وسیلی فقط نقوشش بود

مدال سرخ شهادت به گردنش افکند
خدا که شاهد ایثار گل فروشش بود

سفیر شام «وفایی» به پاس بیداری
پیام بر لب خشکیده و خموشش بود

حاج سید هاشم وفایی

169
شعر بعدی