دانلود برنامه بحارالاشعار

غیرِ احمد هر کسی روی زمین پیغمبر است

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - غیرِ احمد هر کسی روی زمین پیغمبر است

غیرِ احمد هر کسی روی زمین، پیغمبر است...
خادم ِ مهمان‌ْسرای حضرتیّ ِ حیدر است

لُقمه می‌گیرد برای بچّه‌های شیعیان...
شخص ابراهیم، آنکس که خلیلِ داور است

حضرت عیسی بُوَد پابوس ِ درگاه علی
هست فَرّاش نجف، آنکه دَمَش احیاگر است

آدم و نوح اند در برزخ، ندیم محضرش
زیرِ دستِ این دو باشد هر که او را نوکر است

هست اسماعیل، پیمانکارِ زایشگاه او
کعبه بر بوطالب و بنت اسد، دُرد آور است

هست موسای کلیم از کودکی، شاگرد او
خضر، شاگرد دبستانیّ علم ِ اين در است

باید از قُربان، مشرّف به غدیرِ خُم شویم
نَفْس ِ قُربانی شده، بهر ولایت، یاور است

باید از قُربان به قربانگاه عاشورا رسید
ذبحِ ابراهیم، گریه بر عزای بی‌ سر است

جان به قُربانِ غدير و صاحب و موعودِ آن
جان‌ْنثار اوّلِ حيدر، بتولِ اطهر است

حضرت زهرا به ما آموخته این درس را...
هر که قربانی نشد پای امامت، ابتر است

محمد علی نوری

184
شعر بعدی