دانلود برنامه بحارالاشعار

غم نقش خاطره شد شاه ولا غریبی وتنها

شعر مداحی زمزمه امام هادی (ع) - غم نقش خاطره شد شاه ولا غریبی وتنها

غم نقش خاطره شد.شاه ولا.غریبی وتنها
سوزداز زهرستم .جان وتنت.به شهره سامرا
//توولی موتمنی.توامام بت شکنی

چوشیشه میشکنی.تودلبره حسنی
/خمیده قامت تو.نرفته عزت تو

سوزم درماتم تو .اشگ محن .اگر زچشمانت
گریدبرغربت تو.درهمه جا چشم محبانت
//سوزدازغم چراغ دل.کس نگیردسراغ دل
دلم به آه ونواست.دلم بهاره عزاست.
/هواهوای غم است.دلم سرای غم است


بربالین سره من نوگل من بیاتوفرزندم
بنگرکه زهرجفا کرده چه ها .نگرتودلبندم
//یاحسن نوگل صفا.درکناره پدربیا
ببین به تاب وتبم.رسیده جان به لبم
شکسته شدبالم.پریده شدحالم

شعروسبک
.آرمین غلامی(مجنون)ازکرمانشاه


277
شعر بعدی