دانلود برنامه بحارالاشعار

غساله بر این تن بریز آهسته تر آب

شعر مداحی روضه حضرت رقیه (س) - غساله بر این تن بریز آهسته تر آب - شعر مداحی محرم 1401

غساله بر این تن بریز آهسته تر آب
این چشم های خسته تازه رفته در خواب

غساله زد حال تو آتش بر وجودم
دیدی چه آمد بر سر ِ یاس کبودم

غساله ‌می پیچی به خود از بی قراری
انگار که در خانه دختر بچه داری

غساله باور می کنی این نازدانه
هر وقت گریه کرده ، خورده تازیانه

غساله این قد ِکمان کرده کمانت
پهلوی او دیدی و بند آمد زبانت

غساله جای دست را دیدی به رویش
آتش بگیر از جای آتش روی مویش

غساله نازش را بکش تا می توانی
جای تمام شامیان کن مهربانی

غساله والله این سه ساله خارجی نیست
می دانی اصلا این شهیده ، دختر کیست

غساله والله این سه ساله شاهزاده است
او دومین ریحانه ی این خانواده است

غساله می بینی چه آمد بر سر او
دیدی چه کرده کعب نی با پیکر او

غساله دختر بچه این حد پیر دیدی
تو شاخه ی گل در غل و زنجیر دیدی

غساله مزد زحمتت با مادر ما
شد مثل اسما قسمت تو غسل زهرا

محمد حسین رحیمیان

399
شعر بعدی