دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

غریب سامره را وقت ربنا بردند

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - غریب سامره را وقت ربنا بردند - گریز به روضه كربلا امام حسین

غریب سامره را وقت ربنا بردند
خدا به خیر کند نیمه شب چرا بردند

خدا به خیر کند قصد جان او کردند
دعا کنید سلامت به خانه بر گردند

گل بهشت چرا دست خار و خس افتاد
عزیز فاطمه در کوچه از نفس افتاد

همینکه شد نفسش تنگ در میانه‌ی راه
به گریه زمزمه می کرد ، آه ... یا اُمّاه

هزار شکر که آتش در این سرا نزدند
هزار شکر که بانوی خانه را نزدند

حرامیان ، خودِ بیتُ الحرام رابردند
امام هادی علیه السلام را بردند

خدا کند که از این بیشتر جفا نکنند
خدا کند که سرش از بدن جدا نکنند

چقدر بی ادبی می کند به محضر او
و داد می زند این نانجیب بر سر او

میان جمع به آقام هتک حرمت شد
جسارتی شد و ابنُ الرضا اذِیّت شد

امام هادی مظلوم را تکلُّف کرد
شراب به پسر فاطمه تعارف کرد

یکی نگفت بس است،اینقدَر نکن تحقیر
نکن شراب تعارف به آیه‌‌ی تطهیر

یکی نگفت بس است ،دست ازسرش بردار
عزیز فاطمه را اینقدَر نده آزار

ز احترام ولیُ اللَّه اِمتِناع چرا؟
امام عرش نشین ، بِرکةُ السِّباع چرا؟

سلام یا علی بن محمدِالهادی
چه شد که یاد غم عمه جانت افتادی؟

حریم فاطمه و اینهمه عذاب کجا
عقیلةُ العرب و مجلس شراب کجا

حریم فاطمه دربین ازدحام ای وای
مخدرات علی ، مجلس حرام ای وای

صدای قاری قرآنِ آشنا زکجاست؟
گمانم از لب خونین سیدالشهداست

من از تلاوت شاه شهید می ترسم
ز چوب دستیِ دست یزید می ترسم

یزید مست شراب است ،آه و واویلا
دوباره فکر عذاب است ، آه و واویلا

به دختران علی طعنه بی امان می زد
بر آن لبان ترک خورده خیزران می زد


محمدعلی قاسمی خادم

113
شعر بعدی