دانلود برنامه بحارالاشعار

غروب جمعه بعد عاشورا دلگیر شد

شعر مداحی زمینه امام حسین (ع) - غروب جمعه بعد عاشورا دلگیر شد - شعر مصیبت قتلگاه

غروب جمعه بعد عاشورا دلگیر شد
دنیا دلگیر شد
همین که شمر سر و برید زهرا دلگیرشد
دنیا دلگیر شد

کوتاه نیومد
گفتم باهات راه بیاد راه نیومد

بی چشم رو بود
اونی که با خواهرت رو برو بود

من تاب ندارم
تو تشنته من ولی اب ندارم

مادر نداری
خواهر بمیره برات سر نداری


بند دوم

میگن یکی برات یه کاسه اب آورده
ای نیزه خورده
خودت بگو کی پیرهنه کهنت رو برده
ای نیزه خورده

وقت نمازه
این مرکبا رو زدن نعل تازه‌

دیره حسینم
دارن سنان خیمه میره حسینم

کج میبریدن
حلقوم تو رج به رج میبریدن

خواهر بمیره
از کی سره زخمی تو پس بگیره؟

بند سوم

خودم دیدم تو قتلگاه رفتی گیرکردی
خیلی دیر کردی
تو رفتی خواهرت رو با غصه ت پیر کردی
خیلی دیر کردی

قدم خمیده
کی نامرتب رگاتو بریده
ازار میبینیم
از تشنگی مقتل و تار میبینم

اوضات بهم ریخت
شمر دس تو موت کرد و موهات بهم ریخت

ای هست ِ خواهر
رفت از کناره تو دس بسته خواهر

محمدصادق باقی زاده


391
شعر بعدی