دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

غایبی و پیدایی سیدی و مولایی

شعر مداحی امام زمان (عج) - قالب مناجات - غایبی و پیدایی سیدی و مولایی

مناجات امام زمان (عج) 238

غایبی و پیدایی سیدی و مولایی
صورتی و معنایی سیدی ومولایی

هر طرف درخشیدی مثل قرص خورشیدی
ماه انجمن هایی سیدی ومولایی

هم تو منجی عالم هم تو مصلح عالم
هم تو صاحب مایی سیدی ومولایی

هم کلیم موسایی هم مسیح عیسایی
هم عزیز زهرایی سیدی ومولایی

دور غربتت تا کی طول غیبتت تاکی
عاقبت تو می آیی سیدی ومولای

قوم فیل در کعبه خادم الحرم گشتند
کعبه را تو آقایی سیدی ومولایی

دست ما به دامانت جمله تحت فرمانت
تاچه حکم فرمایی سیدی ومولایی

کار دوستان آه است چشم کعبه درراه است
تا تو چهره بگشایی سیدی ومولایی

نور دیده زهرا قبر مادر خودرا
کی به شیعه بنمایی سیدی ومولایی

نیست چشم میثم را تاب دیدن رویت
تو همیشه پیدایی سیدی ومولایی

استاد حاج غلامرضا سازگار

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی