دانلود برنامه بحارالاشعار

غار حرا شد گلشن ز نور احمد روشن

شعر مداحی سرود عید مبعث - غار حرا شد گلشن ز نور احمد روشن

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

غار حرا شد گلشن - زِ نور احمد روشن
شده پیمبر احمد - ملائکه مدهوشَن

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

مژده بدید به عالم - رسیده پایانِ غم
از غار حرا بیرون - اومد رسول خاتم

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

جلوه ی او نورانی - شد سخنش قرآنی
او حق و حق هم از او...شد نفسش ربانی

نطق او شده الله - روی او شده چون ماه
بر همه خلایق او.. - شد دگر رسول الله

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

بر لبش بود اقراء.. - از کتاب و از آیات
چشم عالمی باشد.. - بر کلام نورش مات

هم رسول حق و هم.. -عهده دار اسلام است
جان حیدر و زهرا.. - سرپرست ایتام است

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

آمده بگوید که... - حق فقط خداوند است
رستگار و پیروز است.. - هرکسی بر او بنده است

مبعث رسول الله - شد مقدمه بر ما
تا غدیر خم آری.. - تا ولایت مولا

صل علی محمد.. - صلوات بر محمد..

شد نبی محمد چون.. - می شود وزیر حیدر
دخترش شده حورا.. - جانشین او صفدر..

علی نَفْسِ پیغمبر.. - علی اول و آخر
به منکر او لعنت.. - گفته خدای داور

علی علی یاحیدر.. - علی علی یاحیدر..

مجتبی دسترنج ملتمس


361
شعر بعدی