دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

عمری به لطف بی حد تو اعتنا نشد

شعر مداحی پیامبر اکرم (ص) - قالب روضه - عمری به لطف بی حد تو اعتنا نشد

روضه پیامبر اکرم (ص) 386

عمری به لطف بی حد تو اعتنا نشد
حقّ رسالت تو پدر جان ادا نشد
مثل خدیجه همسر اُمّ الوفای تو
دیگر کسی برای تو اهل وفا نشد
اجر تو از هدایت این قوم ناسپاس
غیر از اهانت و کتک و ناسزا نشد
جشن سقیفه مانع دفنت شد و کسی
دیگر برای داغ تو صاحب عزا نشد
یک تن به عهد روز غدیرش وفا نکرد
صاحب برای منبر تو مرتضی نشد
بابا سرت شکسته شده از جفا ولی
دیگر سر تو زخمی تیر و عصا نشد
رأست به روی نیزه نرفت و تنت دگر
در زیر نعل تازه ی مرکب رها نشد
آورده اند یک کفن قیمتی ز عرش
شکر خدا پدر کفنت بوریا نشد

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی