دانلود برنامه بحارالاشعار

علی شیر خدایی تو نور کبریایی

شعر مداحی سرود امیرالمومنین (ع) - علی شیر خدایی تو نور کبریایی

علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

علی شیر خدایی
تو نور کبریایی
تو گلبانگ ولایی
علی مولا علی مولا
تو سر تا پا صفایی
تو مکه تو منایی
همه امید مایی
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

تو شمس مشرقینی
تو شمس عالمینی
تو بابای حسینی
علی مولا علی مولا
نبی را نور عینی
بر عالم زیب و زینی
تو جان زینبینی
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

علی ماه تمامی
علی بر ما امامی
پیمبر را تو حامی
علی مولا علی مولا
علی روح قیامی
نمازی و صیامی
عجب توخوش مرامی
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

اگر که بد و پستم
دلت را من شکستم
ولی عاشقت هستم
علی مولا علی مولا
علی دل به تو بستم
به یاد تو نشستم
بگیر مولا تو دستم
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

علی جان پیمبر
علی ساقی کوثر
شفیع روز محشر
علی مولا علی مولا
گل حضرت خاتم
علی امید عالم
علی جود مصور
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

علی منم گدایت
نما بر من عنایت
بیام ایوان طلایت
علی مولا علی مولا
منم تحت لوایت
شود جانم فدایت
سر خوان عطایت
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

تو مظهر خدایی
عزیز مصطفایی
علی سرور مایی
علی مولا علی مولا
تو سر تا پا صفایی
تو منشأ سخایی
علی امید مایی
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

علی گر روسیاهم
اگر غرق گناهم
به درگاهت پناهم
علی مولا علی مولا
ز الطاف الاهم
تویی عزت و جاهم
نما امشب نگاهم
علی مولا علی مولا
علی علی علی مولا٢
علی علی علی مولا علی مولا علی مولا

رضا یعقوبیان


518
شعر بعدی