دانلود برنامه بحارالاشعار

علی با گلِ ارغوانش خدا حافظی می کند

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - علی با گلِ ارغوانش خدا حافظی می کند - اشعار مداحی دهه فاطمیه

علی با گلِ ارغوانش خدا حافظی می کند
وَ با یاسِ گشته خزانش خدا حافظی می کند

غریبانه بر دوشِ خود می برد ماهِ گلگونِ خود
چنین با مهِ آسمانش خدا حافظی می کند

تکان می خورد شانه هایش ز غمناله های فراق
که با همسرِ مهربانش خدا حافظی می کند

کمان شد ز سنگینیِ بارِ هجران تمامِ قدش
که با یارِ قامت کمانش خدا حافظی می کند

توان داده از کف به هنگام تدفینِ زیبا گلش
که با این غمِ بی کرانش خدا حافظی می کند

کنارِ مزاری که زهرای اطهر در آن خفته است
خمیده دگر زانوانش ، خدا حافظی می کند

جوان بود و جان را فدای امامش علی کرده است
علی با شهیدِ جوانش خدا حافظی می کند

فقط نُه بهار آمد و میهمان علی بود و رفت
علی با گلش ، میهمانش ، خدا حافظی می کند

شکسته پر و بالِ این طایر و مرتضی بی قرار
که با طایرِ آشیانش خدا حافظی می کند

ز یادِ علی کی رود یادِ زهرای اطهر ، کنون
علی با گلِ جاودانش خدا حافظی می کند

غمِ بی امان داشت "یاسر" ز هجران او مرتضی
علی با غمِ بی امانش خدا حافظی می کند

محمود تاری "یاسر"

407
شعر بعدی