دانلود برنامه بحارالاشعار

عصمت کبرای مریم را رقیه می دهد

شعر مداحی مناجات حضرت رقیه (س) - عصمت کبرای مریم را رقیه می دهد - شعر مداحی محرم 1401

عصمت کبرای مریم را رقیه می دهد
رزق اشک هر محرم را رقیه می دهد

آب زمزم را فضیلت گر بُود بر آبها
چون صفای آب زمزم را رقیه میدهد

هر کسی یک عده را شافع شود در روز حشر
حکم بخشش های درهم را رقیه می دهد

او سخاوت را به دریا صبر را داده به کوه
این چنین حکمت به عالم را رقیه می دهد

گر چه در ظاهر سه سال اما مراد انبیاست
عَلَّمَ الاَسما به آدم را رقیه می دهد

زیر پای خود دو چشم آسمان را دیده است
خار را از پیش پای او خدا برچیده است

نیزه ها چون سنگ ها شرمنده ی این دخترند
خارها از چادرش گرد تبرک می برند

بر لباس پاره ی او طفل ها خندیده اند
دست و پایش از غل و زنجیرها رنجیده اند

در قفس افتاده و زخمی شده بال و پرش
جای بازوی پدر سنگ خرابه بسترش

او گرسنه بود و از شکوه لبانش را بدوخت
بوی نان می آمد و زینب از این خجلت بسوخت

قبل رفتن از خرابه جان به جانان میدهد
رنگ می‌گیرد ز بابا بی کفن جان میدهد

باز بانویی کفن در نیمه های شب شده
زخم پهلویی دوباره قاتل زینب شده

دوست دارد تا سحر از داغ او هق هق کند
در کنار پیکر بشکسته ی او دق کند

کاخ ظالم ها خرابه گه به آهی می شود
تربت او در خرابه بارگاهی می شود

سجاد احمدیان.

451