دانلود برنامه بحارالاشعار

عشق در جانم شرار انداخته

شعر مداحی میلاد امام هادی (ع) - عشق در جانم شرار انداخته

عشق در جانم شرار انداخته
شوق ، ذوقم را به كار انداخته

مى‏ زنم پر در هواى اهل بيت
مى‏ سرايم در ثناى اهل بيت

طبع من امشب گل افشانى كند
از دلم رفع پريشانى كند

نه فقط من ، عالمى در شادى است
گاه ميلاد "امام هادى" است

نُه فلك در نور سامرا گم است
جلوه ی ابن الرضاى دوم است

مشرق چشمش طلوع آفتاب
سينه ی او دفتر ام‏ّ الكتاب

دامن شرم و حيا گهواره‏ اش
بوسه گيرد حُسن از رخساره‏ اش

بس كه دارد حُسن روى او نمك
بسته بر بازوش حرز جان، ملك

آستين افشانده بر هستى جواد
ذكر لب پيوسته دارد «ان يكاد»

كيست او ؟ كاينسان زمين مشتاق اوست
هفت دريا تشنه انفاق اوست

اين پسر خضر تمام انبياست
امتداد خط سرخ كربلاست

اين پسر گمگشتگان را هادى است
اين پسر آئينه ی آزادى است

اين پسر شور و شعور حيدرى است
بر سرش زيبنده تاج سرورى است

مكتب او رهگشاى جامعه است
معنى و روح "دعاى جامعه" است

شیر ، صید یک نگاه ساده اش
"طرفة العيني" شود دلداده اش

خاک راهش توتیای چشم حور
قطره قطره اشک او " شُرباً طهور "

همچنان که نقش نام او علی است
سیرت و صورت ، مرام او علی است

غرق شادی در شب میلاد او
عهد الفت بسته دل با یاد او

کمیل کاشانی

242
شعر بعدی