دانلود برنامه بحارالاشعار

عشق بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود

شعر مداحی مدح حضرت زینب (س) - عشق بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود

عشق بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود
قدر آزادی نهان می ماند اگر زینب نبود

عشق با او فارغ التحصیل دانشگاه شد
صبرهم در امتحان می ماند اگر زینب نبود

چهره ی نورانی اسلام و مذهب بی گمان
در حصاری از گمان می ماند اگر زینب نبود

در غم گل های پرپر، باغبان دشت خون
قامتش همچون کمان می ماند اگر زینب نبود

آتش بیداد وقتی بر گل و گلشن فتاد
باغ گل بی باغبان می ماند اگر زینب نبود

هر پرستوی مهاجر برد بر زینب پناه
در بلا بی آشیان می ماند اگر زینب نبود

بار داغ یک گلستان لاله بر دوشش کشید
بر زمین باری گران می ماند اگر زینب نبود

کاروان دادخواه خون هفتادو دو گل
بی امیر کاروان می ماند اگر زینب نبود

پاسداری کرد او از مکتب عدل و شرف
دین حق کی در امان می ماند اگر زینب نبود

مژده ی فتح و ظفر آورد با خود اربعین
این سفر بی ارمغان می ماند اگر زینب نبود

کرد دل ها را هوایی در هوای کوی دوست
کربلا کی جاودان می ماند اگر زینب نبود

ای «وفایی» مکتب اسلام مدیونش بود
دین حق بی ترجمان می ماند اگر زینب نبود

حاج سید هاشم وفایی

169
شعر بعدی