دانلود برنامه بحارالاشعار

عزا عزا شده به پا که اربعین رسیده

شعر مداحی زمینه اربعین حسینی (ع) - عزا عزا شده به پا که اربعین رسیده

عزا عزا شده به پا که اربعین رسیده
گریه کنید برا غمِ زینبِ قد خمیده
کجایی؟... ای صاحب روضه ها کجایی
ای زاده ی مرتضی کجایی ۲

بند اول

عزا عزا شده به پا زینبِ قد خمیده
با کوله بارِ غصه ها به کربلا رسیده
خواهری که از اهل این زمونه خیر ندیده
تا شام و کوفه رفته با هجده سر بریده

بریده...دختر علی دیگه بریده
حالا که به کربلا رسیده
موی سرش از غصه سفیده

بند دوم

پاشو حسین که زینبت برگشته از اسارت
بیا به استقبال من که اومدم زیارت
رفتی و بعد از رفتنت شد سهم خیمه غارت
رفتی ندیدی که چقدر شد به حرم جسارت

عذاب و...ناموس تو بود و اضطراب و...
من بودم و رویِ بی نقاب و...
شد خون سرم ، برام حجاب و...

بند سوم

از قول زینبت بگو با ماه آل هاشم
عباس من ، یا حامِیَ الخدور و الفَواطِم
بین حرامی های شام رفته عروس قاسم
ناموس تو گشته اسیرِ دست شمر ظالم

نبودی...خواهرت رو میزدن نبودی
بردن منُ کوچه ی یهودی
پر شد تنم از زخم و کبودی

بند چهارم

خیلی پریشونِ عروس مادرم ربابم
لالایی میخونه حسین حتی میون خوابم
میگه بهم یاد علی میده منو عذابم
حالا که شیرخواره ندارم من ، کنار آبم

اسیرم...ای طفل نخورده آب و شیرم
من با چه دلی عزا بگیرم؟
برخیز و دعا کن که بمیرم

محمدعلی انصاری


173
شعر بعدی