دانلود برنامه بحارالاشعار

عرش روی زمین کربلاشه

شعر مداحی سرود امام حسین (ع) - عرش روی زمین کربلاشه

عرشِ روی زمین، کربلاشه
خاک پاک بهشت، خاک پاشه

چه شور و غوغایی
یه آقا داریم نیومده رو دستش آقایی
دسته جمع بریم یه بین الحرمین رویایی

جانان اومده/ کوکب تابان اومده
سوم شعبان اومده/ جانم....

رسیده موعد مستی و من خمار حسین
سر مزار حسین
من عاشقم که بمیرم فقط کنار حسین
سر مزار حسین


بند دوم:
هر کی باده زده، مسته مسته
کفترا میخونن ، دسته دسته

قمر طلعت عباس
بین میراث علی تو وارث قدرت عباس
هر کی بدخواه توئه میفته به وحشت عباس

طوبای حسین/ عاشق و شیدای حسین
قمر زیبای حسین اومده/ جانم...

زمین کجا به سمایش قمر چنین دارد
چه نازنین دارد
ومثل حیدر و زهرا پسر چنین دارد
چه نازنین دارد


بند سوم:
گل یاس حسین ، بوی ماهت
انعکاس حسین، روی ماهت

دلارامم سجاد
هر چه غصه دارم امشب می سپارم دست باد
بهتر از این نداره کشورمون دیگه داماد

نجوای حسین/ کوکب شبهای حسین
گنبد مینای حسین/ جانم....

چقدر لطف فراوان خدا به دین دارد
به کف نگین دارد
حسین در بغلش زین العابدین دارد
به کف نگین دارد

مظاهر کثیری نژاد


357
شعر بعدی