دانلود برنامه بحارالاشعار

عبدالعظیم عبدخدا سیدالکریم

شعر مداحی میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - عبدالعظیم عبدخدا سیدالکریم

عبدالعظیم،عبدخدا، سیدالکریم
ای تو سفیر آل عبا سیدالکریم
با چار واسطه نَسَبت بر حسن رسد
پس وارثی به جود وعطا سیدالکریم
در ری مزار تو شده مأوای شیعه و
گشته مَطاف ِ اهل ولا سیدالکریم
الحق زیارت حرمت در دیار ری
دارد ثواب کرب و بلا سیدالکریم
عمرت شده ست صرف عبادت و نوکری
بر هادی و جواد و رضا سیدالکریم
داری مقام و منزلت راوی حدیث
پس نطق توست هادی ما سیدالکریم
مانده ست استوار به روی صراط حق
آن کس که گشته بر تو گدا سیدالکریم
هم بغض دشمن تو شده اصل بندگی
هم مِهر توست شرط بقا سیدالکریم
در زندگی تو درد زیادی کشیده ای
بر تو رسیده ظلم و جفا سید الکریم
بوده تمام همّ وغمت درد شیعیان
در راه دین شدی تو فدا سیدالکریم
شد زائر تو زائر کرب و بلا ولی
مهدت نشد زمین ِ بلا سیدالکریم
در ری سخن ز نیزه و سنگ و عصا نشد
مویت ز خون نگشته حنا سیدالکریم
حرف از عطش نیامده و جسم بی کفن
از تن نشد سر تو جدا سیدالکریم
در روبه روی خواهر تو پیکرت نشد
در زیر نعل تازه رها سیدالکریم

مائیم مستمند عطای همیشه ات
روحی فداک سیدنا سیدالکریم

️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)

68