دانلود برنامه بحارالاشعار

عالم که بی وجود شما با صفا نشد

شعر مداحی روضه امام کاظم (ع) - عالم که بی وجود شما با صفا نشد

عالم که بی وجود شما با صفا نشد
دنیا بهشت اهل ولا بی شما نشد

حتی نسیم بی گذر از گلشن شما
عقده گشا وزنده دل وجانفزا نشد

طور تو را نیایش تو غرق نور کرد
حتی کلیم مثل توغرق دعا نشد

جزاز صدای زمزمه ی یا حبیب تو
یک آسمان کبوتر قدسی رها نشد

سر رشته ی تمامی حاجات دست توست
هرگز کسی بدون تو حاجت روا نشد

جز از ره شما که صراط حقیقتید
راهی به سوی عرش خداوند وا نشد

نوباوگان تو همه جا جلوه کرده اند
بی خود که غرق آینه ایران ما نشد

معصومه ات بهشت علوم وکمال بود
بی او که شهر قم حرم اولیا نشد

از جلوه ی رضای تو مشهد منور است
این پایتخت معنوی بی او بنا نشد

برغربت وغریبی محشر شود دچار
هرکس دلش به داغ شما آشنا نشد

غوغای زهر باعث خاموشی ات نگشت
بی خود کلیم عشق چنین بی صدا نشد

آیا دری که جسم تو را روی خویش داشت
یادآور در حرم مرتضی نشد؟

چندین کفن بپاس تن اطهرت رسید
اما نصیب پیکر تو بوریا نشد

با احترام پیکر تو دفن شد ولی
دیگر جسارتی به تنت از جفا نشد

شکرخدا «وفایی»از الطاف اهل بیت
جزبرحریم قدس شما جبهه سا نشد

حاج سید هاشم وفایی

126
شعر بعدی