دانلود برنامه بحارالاشعار

طفلان حرم بعد تو ماتم زده بودند

شعر مداحی روضه حضرت عباس (ع) - طفلان حرم بعد تو ماتم زده بودند

طفلان حرم بعد تو ماتم زده بودند
خواب همه را بعد تو برهم زده بودند

با حال پریشان و دل شعله ور از آه
آتش به دل عالم و آدم زده بودند

در خیمه فقط حرف عمو بود و عمو بود
آه از تو فقط از تو فقط دم زده بودند

بعد از تو چه سخت است بخواهم بنویسم
بر صورتشان سیلی محکم زده بودند

آن روز غم انگیزترین روز جهان شد
آن روز ملائک همگی غم زده بودند

نام تو پس از نام حسین بن علی بود
بر سر در هر خیمه دو پرچم زده بودند

انگار علی بود نه انگار تو بودی
سقای حرم میر و علمدار تو بودی

احمد علوی

139
شعر بعدی