دانلود برنامه بحارالاشعار

صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد

شعر مداحی میلاد امام زمان (عج) - صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد

صبحدم پیک مسیحا دم جانان آمد
گفت برخیز كه آرام دل و جان آمد

سحر از پرده نشینان حریم خلوت
نغمه برخاست كه شاهنشه خوبان آمد

عاشقان را رسد این طرفه بشارت ز سروش
كه سحرگاه شب نیمه ی شعبان آمد

مى ‏كند مرغ سحر زمزم بر شاخ گل
كه ز نرگس ثمرى پاک به دوران آمد

وارث تاج نبى اوست كه با دعوت حق
بهر افراشتن پرچم قرآن آمد

شهسواریست كه با صولت و بازوى على
از پى كشتن كفار به میدان آمد

مظهر صلح حسن اوست كه با حلم حسن
پى آرامش دل هاى پریشان آمد

آن كه اندر رگ او خون حسین بن علیست
پى خونخواهى سالار شهیدان آمد

در ره زهد و عبادت چو على بن حسین
سوى حق قافله را سلسله جنبان آمد

علم باقر همه در اوست كه با مشعل علم
رهبر جامعه ی بى سر و سامان آمد

تا ز ناپاک كند مذهب صادق را پاک
مظهر راستى و پاكى و ایمان آمد

هم چو كاظم كه بود قبله ی حاجات و مراد
دردمندان جهان را پى درمان آمد

چون رضا تا كه كند از رنگ علوم
وارث افسر سلطان خراسان آمد

اوست سرچشمه ‏ى تقوا و فضیلت چو جواد
منبع فیض و جوانمردى و احسان آمد

هادى وادى حق كز پى ارشاد بشر
با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد

یادگار حسن عسکرى پاک سرشت
كه جهان را كند از عدل گلستان آمد

قائم آل محمد شه اقلیم وجود
كه بفرمانده ى عالم امكان آمد

طبع خاموش رسا باز چو مرغان چمن
پى تبریک چنین شاد و غزلخوان آمد

قاسم رسا

258
شعر بعدی