دانلود برنامه بحارالاشعار

شهر مدینه شد زینت ز مقدمت

شعر مداحی میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) - شهر مدینه شد زینت ز مقدمت

شهر مدینه شد زینت ز مقدمت
روی تو شد عیان یا سید الکریم

تا که زدی قدم در بین خاکیان
زیبا شده جهان یا سید الکریم

از نسل خاتم پیغمبران تویی
بودی حسن نشان یا سید الکریم

با دیدن رویت شادان شده دل
هر پیر و هر جوان یا سید الکریم

روح کرامت و تقوایی و سخا
بر مجتبی تو جان یا سید الکریم

باشد گل حسن رخشنده روی تو
چون ماه آسمان یا سید الکریم

عبدالعظیمی و خلقت چو حیدر است
در بین دلبران یا سید الکریم

بین تمام خلق بودی تو بهترین
محبوب عارفان یا سید الکریم

ای محور کرم چون جَدِّ خود حسن
هستی تو مهربان یا سید الکریم

از سوی خالق یکتا به سینه ها
مهر تو ارمغان یا سید الکریم

از بس که خوبی و محبوب عالمی
هستی تو دلستان یا سید الکریم

ای جان فاطمه در سینه ی همه
حب تو جاودان یا سید الکریم

با اذن کبریا بر شیعیان بود
لطف تو بیکران یا سید الکریم

ای نور اهل بیت بهر ثنای تو
الکن بود زبان یا سید الکریم

در طول عمر خود در راه دین حق
دادی تو امتحان یا سید الکریم

بین تمام خلق چون اهل بیت پاک
قَدرت بُوَد نهان یا سید الکریم

صحن و سرای تو رضوان و جنت است
از بهر شیعیان یا سید الکریم

عبد توام (رضا) هستم گدای تو
از در مرا مران یا سید الکریم

رضا یعقوبیان

51
شعر بعدی