دانلود برنامه بحارالاشعار

شهرمدینه شده مزین

شعر مداحی سرود امام هادی (ع) - شهرمدینه شده مزین

شهرمدینه شده مُزَیّن
چشم جوادُالأئمه روشن
به شام غربت خاتمه آمد

فَلَک مدد از ولی گرفته
مَلَک دَمِ یاعلی گرفته
علیِّ سوم فاطمه آمد

ذکر زمین و زمان،یاعلی بن محمد
شورِ سماواتیان،یاعلی بن محمد

حضرت هادی،حَبیبُنا
حضرت هادی،شفیعُنا
حضرت هادی،اِمامُنا
حضرت هادی،سَیّدُنا.....

روی خدا گردیده مُصَوَّر
خانه ی ابنُ الرّضا منوّر
ماهِ دهم در مدینه تابید

امام رضا خنده داشت برلب
وقتی جوادُ الأئمه امشب
صورت آقازاده رو بوسید

عشق تو نورُ الفؤاد،یاعلی بن محمد
جانِ حضرت جواد،یاعلی بن محمد

حضرت هادی،حَیاتُنا
حضرت هادی،مَماتُنا
حضرت هادی،وَلیُّنا
حضرت هادی،سَیّدُنا....


سامره ی تو باغ بهشتم
به روی لوح دلم نوشتم
روحی فِداکْ یاعلیِّ النقی

گداییِ تو آبروی من
زیارت تو آرزوی من
روحی فِداکْ یاعلیِّ النّقی

بهشت من سامراست،یاعلی بن محمد
نجات من باشماست،یاعلی بن محمد

حضرت هادی،صلاتُنا
حضرت هادی،صیامُنا
حضرت هادی،عزیزُنا
حضرت هادی،سَیِّدُنا...

محمدعلی قاسمی خادم


298
شعر بعدی