دانلود برنامه بحارالاشعار

شنیدم سجیتکم الکرم

شعر مداحی شور امام حسن (ع) - شنیدم سجیتکم الکرم

شنیدم سَجیَّتُکمُ الکَرَم
به امیدی در خونه تو زدم
برای گدایی اومدم آقا
ویقین دارم نمی کنی رَدَم

منم اون سائل بی نام و نشون
تویی احسان عظیم اهلبیت
منم اون ریزه خور همیشگی
سر سفره‌ی کریم اهلبیت

«امام حسن.......... ای جانم»

مادرت دوس داره از شما بگیم
نظر حضرت زهرا به شماست
کی به تو گفته مُذِلَّ المؤمنین
همه‌ی عزت دنیا به شماست

تویی آقای زمین و آسمان
تویی عزت تمام عالمِین
مُتبسّم میشه زهرا وقتی که...
می بوسه دست ترو امام حسین

چه نیازی به عطای دگران
برای ما لطف دائمت بسه
برای شفاعت روز جزا
نقاب صورت قاسمت بسه

اگه ما حسینی اَستیم به خدا
اینم از لطف شماس امام حسن
کی میگه حرم نداری آقاجون
حرمت تو قلب ماس امام حسن

بابی انت وامی یاحسن
مثه بابات به منافقین زدی
یه نفس رفتی به قلب لشگرو
شتر عایشه رو زمین زدی

پسرشیری و شیر جملی
زدی بر قلب سپاه بی عدد
پدرت صدا میزد جانم حسن
تو صدا میزدی یاعلی مدد

محمدعلی قاسمی خادم


473
شعر بعدی