دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

شمیم جنان می رسد امشب

شعر مداحی امام عسکری (ع) - قالب سرود - شمیم جنان می رسد امشب - متن مداحی سبک مسجدی

سرود امام عسکری (ع) 175

شمیم جنان می رسد امشب
گلی در جهان می رسد امشب
گل باغ ولا آمد
حسن آمد(۲)

مدینه چنان وادی طور است
دهم شاه دین شاد و مسرور است
به دل نور خدا آمد
حسن آمد

در عالم مهی دلربا آمد
حسن مظهر کبریا آمد
به لب‌هااین نوا آمد
حسن آمد

دوباره شده جشن هم عهدی
رسیده در عالم ابالمهدی
در این عالم صفا آمد
حسن آمد

مدینه دوباره شده گلشن
بگو یانقی چشمتان روشن
نگرشمس هدی آمد
حسن آمد

الا شیعیان رمز توحید است
ولی زمان همچو خورشید است
مه جودو سخاآمد
حسن آمد

همه عالم هستی مهمانش
بود شامل شیعه احسانش
زحق روح دعا آمد
حسن آمد

جهان با صفا از صفای اوست
بهشت همه سامرای اوست
به درد ما دوا آمد
حسن آمد

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی