دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

شعله ور گشته آهم خون چکد از نگاهم

شعر مداحی اربعین حسینی (ع) - قالب نوحه - شعله ور گشته آهم خون چکد از نگاهم - شعر اربعین حسینی

نوحه اربعین حسینی (ع) 332

شعله ور گشته آهم - خون چکد از نگاهم
بار دیگر ای خدا - زائر قتلگاهم
جان فدای خاک کویت
آمدم بوسم گلویت
یابن الزهرا.....


گریم از یاد تنت - غارت پیراهنت
بی کفن بین صحرا - پاره پاره بدنت
سهم من رخت عزا شد
قسمت تو بوریا شد
یاابن الزهرا.....


پیش چشمان همه - کودکی در زمزمه
زائر قبری کوچک - شد کنار علقمه
ناله زد ای بی قرینه
از سفر آمد سکینه
یابن الزهرا.....


میثم مومنی نژاد


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی