دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

شرح خیرالعمل ولایت توست

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - شرح خیرالعمل ولایت توست

شرح خیرالعمل ولایت توست
زندگی وام دار خلقت توست
ای معمای آفرینش که...
قبل هر نور نور رحمت توست
ای قدیمی ترین بهار خدا
هر چه دارد زمین به برکت توست
بیشتر از هزار اقیانوس
شرح یک قطره از سخاوت توست
جمله ها کوچک اند وقتی که
صحبت از عزت و کرامت توست
به نمازت نماز زینت یافت
بسکه محض خدا عبادت توست
چه نیازی به سیم و زر داری
عشق حیدر شکوه ثروت توست
چه مقامی برای جبرائیل
بهتر از اینکه پای صحبت توست
از کمالت شرف کمال گرفت
شرفی که غبار عفت توست
بی نظیر خدا چه اعجازی
در قنوت پر از لطافت توست
گوشه چشمت چه می کند بی بی
فضه یک گوشه از صناعت توست
تو مگر روز حشر دیده شوی
چون قیامت فقط قیامت توست
افتخار بزرگ اهل البیت
به تو و آیه های عصمت توست
ما به نامت همیشه حساسیم
این هم از لطف بی نهایت توست
بهترین احتجاج بر حق ما
صحبت از نحوه ی شهادت توست
قبر پنهانی تو چون خورشید
سند محکم برائت توست


حسن کردی

415
شعر بعدی