دانلود برنامه بحارالاشعار

شده بیت الرضا امشب منور

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - شده بیت الرضا امشب منور - متن مداحی سبک مسجدی

شده بیت الرضا امشب منوّر
رسیده نوگل پاک پیمبر
ملک شد دست بوس و خانه زادش
شده بال ملائک فرش راهش
رضاشد مَحوِ روی ناز دلبر
زند بوسه به دستان وبراین سر

️صلِ علی مُحَمَّد،که جواد آمد

رخ تو برتر از عرش برین است
صفا بخش نَبّی المرسلین است
ملائک محو آن رخسار عشق است
همان یاری،که او دلدارعشق است
سلام ما بودبر،حی داور
عنایت کرد به ما یک یاردیگر

️صلِ علی مُحَمَّد،که جواد آمد

به اربابم رضا،این عرض تبریک
که این شهزاده نیکوتر زِهَر نیک
دهید مژده رضا را،گل بر آ مد
گل زیبای حق جلوه گر آ مد
زند بوسه به رویش ماه سرمد
جوادابن الرضا،امد محمّد

️صلِ علی مُحَمَّد،که جواد آمد

ببین لبخند و بر رخسار مادر
عجب دل بردی از مادر تو دلبر
بودجودوکرم،از توهویدا
به پیغمبر تویی ،دلدارطاها
جوادابن الرضا دردم دواکن
تو سرور بر همه اِنسی نگارا

️صلِ علی مُحَمَّد،که جوادآمد

گل و بلبل غزل خوان تو هستند
ز یمن مقدم پاک تو مستند
ببر دست گدایی سمت زهرا
کرم بنموده ای، شاه و گدا را
شهاباکاسه ای خالی نشستیم
دخیل خانه ات،همواره هستیم

️صلِ علی مُحَمَّد،که جواد آمد

حاج آرمین غلامی(مجنون کرمانشاهی))


267
شعر بعدی