دانلود برنامه بحارالاشعار

شده ای حجب و شرف را تو هما ام البنین

شعر مداحی مدح حضرت ام البنین (س) - شده ای حجب و شرف را تو هما ام البنین

شده ای حجب و شرف را، تو هما ام البنین
تو یی سرچشمه خورشید ولا ام البنین

مادرشیر نران،ای تووقارعلوی
تویی استاد به کل ادبا ام البنین

مادرچار شهید، مام ابرمردقیام
شرف و حیثیتِ شیر خدا ام البنین

در جهان گریه ی توبود تلاطم انداخت
نطق کوبندهٔ تو، بود رها ام البنین

چارشیرنرخودرا به خدابخشیدی
مادری برحرم آل عبا ام البنین

نهضت کرببلا زنده ز عباس توشد
آفرین بر تو، و تحسین به شما ام البنین
آرمین غلامی

126
شعر بعدی