دانلود برنامه بحارالاشعار

شب میلاد تو یا حضرت هادی

شعر مداحی سرود امام هادی (ع) - شب میلاد تو یا حضرت هادی

شب میلاد تو یا حضرت هادی
دل شیعه شده پر ز شور و شادی
داده از عرش خدا ندا منادی

امام هادی امام هادی

خوش آمدی پسر فاطمه۳

.......

شده شهر نبوی خرم و گلشن
یا سمانه گل گرفته روی دامن
یا جواد ابن رضا چشمت روشن

امام هادی امام هادی

خوش آمدی پسر فاطمه۳

.......

می برد دل ز همه طره ی مویش
همچو قرآن خدا مصحف رویش
به فدای کرم و خلق نکویش

امام هادی امام هادی

خوش آمدی پسر فاطمه۳
......

دل من شد حرمت حضرت هادی
من و لطف و کرمت حضرت هادی
به فدای قدمت حضرت هادی

امام هادی امام هادی

خوش آمدی پسر فاطمه۳

محمد خرمفر


405
شعر بعدی