دانلود برنامه بحارالاشعار

شب شکفتن رسیده است

شعر مداحی سرود حضرت عباس (ع) - شب شکفتن رسیده است - متن مداحی سبک مسجدی

شب شکفتن رسیده است
گل امیدم دمیده است
گوش دل ما شنیده است
یابن حیدر خوش آمدی2

فرشتگان با شوق وشعف
درآسمان ها به هرطرف
صدا زنند ای روح شرف
یابن حیدر خوش آمدی2

علی که شادان زهست توست
محو رخ حق پرست توست
بوسه ی اوبر دو دست توست
یابن حیدر خوش آمدی2

ام البنین شادمان شده
محو گل و باغبان شده
درقدمت نغمه خوان شده
یابن حیدر خوش آمدی2

مصحف ایمان و ادبی
درعاشقان تو منتخبی
ای که گل میر عربی
یابن حیدر خوش آمدی2

ای که مقامت نهفته است
لب حسینت شکفته است
جان به فدای تو گفته است
یابن حیدر خوش آمدی2

نور دل فاطمه تویی
جلوه گه علقمه تویی
باب مراد همه تویی
یابن حیدر خوش آمدی2

سید هاشم وفایی


323
شعر بعدی