دانلود برنامه بحارالاشعار

شبه پیمبر بر عالمی سر

شعر مداحی سرود حضرت علی اکبر (ع) - شبه پیمبر بر عالمی سر

شبه پیمبر ، بر عالمی سر
اسطوره ی تموم جوونایی اکبر

حیدر خصالی ، از نسل کوثر
آیینه ی خدای تعالایی اکبر

با دَمِ تو جون گرفته عیسی ، علی اکبر
دل میبری از تموم دنیا ، علی اکبر
انگاری داره قند میشه آب تو دل ارباب
وقتی که نگات میکنه بابا ، علی اکبر

آیت عظمایی ، خورشید دلارایی
ما همه چون قطره ، تو حضرت دریایی
الحق الحق الحق ، که مردِ مردایی

"جانم علی اکبر"

میر دلاور ، شیر رجز خون
شونه به شونه ی ابوفاضل تو میدون

از هیبت تو ، لشکر گریزون
از روبه روشدن با تو هستن هراسون

بین همه اعدای علی دلهره افتاد
در بین دو ابروی تو وقتی گره افتاده
فریاد انابن حیدرت خیبرو لرزوند
از دست عدو نیزه و تیغ و زره افتاد

دلبر علی اکبر ، جنگاور علی اکبر
با ضربه های تو ، شد محشر علی اکبر

هم شبهِ پیغمبر ، هم حیدر علی اکبر

"جانم علی اکبر"

امیر قربانی فر


254
شعر بعدی