دانلود برنامه بحارالاشعار

شبه عیده و داره میخونه منادی

شعر مداحی سرود عید مبعث - شبه عیده و داره میخونه منادی

شبه عیده و داره میخونه منادی
اقرا بسم ربک الذی خلق
بیا ای شیعه توام بخون با شادی
اقرا بسم ربک الذی خلق

نورانیه غار حرا
دسته دسته فرشته ها
گل میریزن به پای گل
همگی به دستور خدا

گل بارونه غار حرا
دسته دسته فرشته ها
تبریک میگن از ته دل
به نبی اعظمِ خدا

شب نزول رحمته،عید بزرگ بعثته
عرش خداس،روی زمین،غار حرا قیامته


(یا رسول الله،سیدی یا مولا)


️بند دوم

میشه نابود دیگه ظلمت و سیاهی
اقرا بسم ربک الذی خلق
دیگه معنی نداره ظلم و تباهی
اقرا بسم ربک الذی خلق

اینک تویی که دلبری
تاج سری و سروری
واسه تمومه عالمین
رهبری و پیمبری

اینک تویی که آخری
از جمله انبیا سری
محبوب حی داور و
عشقه امیر خیبری

شب نزول برکته،عید بزرگ بعثته
برکت این،عید بزرگ،برای ما ولایته


(یا رسول الله،سیدی یا مولا)


️بند سوم

تو که فخر بشری و عزیز مایی
اقرا بسم ربک الذی خلق
به همه اهل زمین تو رهنمایی
اقرا بسم ربک الذی خلق

اینک چراغ راهه دین
هستی برای مسلمین
زینت به عرش داوری
ای خاتم به مرسلین

اینک امید عالمی
غمخوار برای هر غمی
مامور به خلق اعظم و
تو ریسمان محکمی

شب نزول نعمته،عید بزرگ بعثته
شبیه که،با ثقلین،دست ما دست بیعته


(یا رسول الله،سیدی یا مولا)


امیرحسین سلطانی


300
شعر بعدی