دانلود برنامه بحارالاشعار

شاهد غم ها بقيع داغ دل ما بقيع

شعر مداحی زمینه تخریب قبرستان بقیع - شاهد غم ها بقيع داغ دل ما بقيع

شاهد غم ها بقيع - داغ دل ما بقيع
ميرسد از خاک تو - ناله زهرا بقيع
سلام ما به غروب پر درد و غمت - واااى
به چهار امامه غريب و محترمت - واااى
به بانوى بى حرمت
واى واى واى واويلا


قبلهءرازه بقیع - سوز و گدازه بقیع
گشته مزار حسن - مهر نمازه بقیع

بقیع حسینیه ء عزای حسنه - وااای
تموم هستی ما فدای حسنه - وااای
شیعه گدای حسنه
وای وای وای واویلا


فاطمه گريان شده - شيعه پريشان شده
مزار گل هاى او - مدينه ويران شده
دوباره اتش کشيد شعله ز حرم - واااى
دوباره گويد حسن که اى واى مادرم - واااى
مادر بى ياورم
واى واى واى واويلا

سيلى و ابر سياه - مادر ما بى پناه
خورده زمين بى هوا - کوچه شده قتلگاه
ميان کوچه مسير تو يک دفه بست - واااى
به گوشم اومد صداى سنگينى دست - واااى
هر دو تا گوشواره شکست
واى واى واى واويلا


شعله که بالا گرفت - خون همه جا را گرفت
ميخ درى بى حيا - دامن زهرا گرفت
به زير در مانده مادر ما چه کنيم? - واااى
شکسته پهلويش از لگدها چه کنيم? - واااى
غريب و تنها چه کنيم?
شبيه بابا چه کنيم?
واى واى واى واويلا

قاسم نعمتی


270
شعر بعدی