دانلود برنامه بحارالاشعار

شامگاهت نیز مانند پگاهت روشن است

شعر مداحی روضه امام کاظم (ع) - شامگاهت نیز مانند پگاهت روشن است

شامگاهت نیز مانند پگاهت روشن است
محبس تاریک با نور نگاهت روشن است

کی حریفت می‌شود این کینه‌ی سرد و نمور
شعله‌ای در سینه‌ات داری از آهت روشن است

گرچه چشم تنگ زندان بر قیام‌ت کم گذاشت
لااقل قلبت به نور سجده‌گاهت روشن است

کنج زندان هم اگر باشی حکومت می‌کنی
ابن یقطین نسبتش با بارگاهت روشن است

قلب زندان‌بان به تو غرق محبت می‌شود
عالمی با رویت رخسار ماهت روشن است

از زن رقاصه هم قدیسه می‌سازی دگر
غم ندارد رهرو ات وقتی که راهت روشن است

دستگیری می‌کنی هرچند دستت بسته است
جلوه ات بر شیعیان بی پناهت روشن است

در خیالش دشمنت بر قدرتت غُل بسته است؟
نه ! که زنجیری به پای تو توسل بسته است

ای که داوودی و فرمایش برآهن می‌کنی
حضرت موسی که دل را طور ایمن می‌کنی

خواست خاموشت کند دشمن نمی‌دانست تو
با لب خاموش هم تکلیف روشن می‌کنی

کاروانی را به دست ساربان پس می‌زنی
با کلامی رخنه در فرمان دشمن می‌کنی

ربنایت کافران را هم مسلمان می‌کند
با دعایت یاغیان را پاک دامن می‌کنی

باب حاجاتی و روزی را به عالم می‌دهی
صبح وقتی که شروعِ ذکر گفتن می‌کنی

زهر خرما را نکردی از لبت کوتاه پس
شک ندارم‌ بخششت را شامل من می‌کنی

شک ندارم اشک‌هایم را گواهی می‌دهی
کاهِ ایمان مرا یک‌باره خرمن می‌کنی

عادلی هستی که عالم از نگاهت داد خواست
صد کفن از پیکر پاک تو استمداد خواست

هیچ کس را دست خالی رد نکردی از درت
پس کدام این کفن ها می‌رسد بر پیکرت

تو کفن داری خدارا صدهزاران بار شکر
یاوران زنده داری لااقل دور و برت

ای بنازم معرفت را دخترانش را سپرد
بر تو طوری گریه کن باشند گویا دخترت ...

دختری را می‌شناسم داغ بابا را که دید
گفت بابا جان کجا مانده تن جنگاورت

گفت بابا پای من زخم است اما غم نخور
روی نی‌ تا می‌روی می آیم از پشت سرت

گفت بابا روسری دارم ندیدی گوش من
مثل انگشت تو شد در غارت انگشترت

گفت اگر مهمان من باشی بگیرم از کدام ؟
بوسه از لب‌های خشکت یا که از چشم ترت

دارد آدابی اگر دل‌جویی از اشک یتیم
دختری را می‌شناسم در خرابه بگذریم

سعیده کرمانی

186
شعر بعدی