دانلود برنامه بحارالاشعار

سهم من از این دنیا گریه و آهه

شعر مداحی زمینه حضرت رقیه (س) - سهم من از این دنیا گریه و آهه

سهم من از این دنیا ، گریه و آهه
این یتیم دلخسته، دخترشاهه
ای دخترای شام ۲

منم یه روز سایه‌ی بابا رو سرم بود
رقیه جان ، جواب چشمای ترم بود
همیشه بابام ، دور و برم بود

«مظلومه یارقیه ، مظلومه یارقیه»

الهی مثل من بی ، تابُ نباشید
باباتون سفر میره ، خوابُ نباشید
ای دخترای شام۲

خیلی بده وداع بابا رو ندیدن
باسیلی شمر لعین ازخواب پریدن
بگن که بابا ، تو سر بریدن

«مظلومه یارقیه ، مظلومه یارقیه»

یه وقت نگین به بابام ، درد دلامو
نگین که گفتم بردن ، گوشواره هامو
ای دخترای شام ۲

کاری کنین یه کم خیالم بشه راحت
چادرو و پوشیه بیارین دو سه ساعت
نبینه دارم ، زخم و جراحت...

«مظلومه یارقیه ، مظلومه یارقیه»

محمدعلی قاسمی خادم


221
شعر بعدی