دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام همچو بوی آشنایی

شعر مداحی روضه حضرت معصومه (س) - سلام همچو بوی آشنایی - گریز به روضه حضرت زینب

سلام همچو بوی آشنایی
به خواهری که شد امام رضایی
سلام بر کریمه ی اهل بیت
گرفته منزلت ز کبریایی
برتو سلام و صلوات مدام
که همچو آئینه ی حق نمایی
تو پاره ی تنِ ائمه هستی
فاطمه ی دوم مصطفایی
تو روح پاک اَدب و عصمتی
ز نسل و ذُریّه ی مرتضایی
وصف تو فرموده امام کاظم
فدای معصومه شوم الهی
شد حرم ات پناهگاه عالم
چه با صفا حرم چه دلگشایی
به زائرت که زائر فاطمه است
داده عجب خدا چنین جزایی
قم شده پایگاه علم و دانش
تو داده ای به قم چنین بهایی
قم ز نسیم نفست شد بهشت
کرامتت داده به آن صفایی
چقدر به برادرت رفته ای
مثل امام رضایی ، با وفایی
شیعه و سنّی ، اَرمنی ، یهودی
به خانه ات آمده اند گدایی
ندیده ام با دست خالی رود
از درِ خانه ی تو بینوایی
مثل امام رضا تو هم رئوفی
همدم هر غریب و آشنایی
هرکه تورا شناخت با یقین گفت
چقدر با محبّتی ، خدایی
فخر تو تا اَبد همین بس بُوَد
عمه ی صاحب الزمان مایی
تو در تب عشق رضا سوختی
حضرت زینب امام رضایی
معصومه جان هر که زیارتت کرد
دلش همانجا شده کربلایی
تو از مدینه تا به قم بی اَمان
ناله زدی برادرم کجایی
حیف دگر ندیده ای رضارا
تا که زنی به زخم دل دوایی
برادرت غریب بوده در طوس
نداشت خواهری و همنوایی
لحظۀ جان سپردنش دریغا
نشد به بالین رضا بیایی
الهی جان سپردنِ برادر
نبیند هیچ خواهر بینوایی
کسی در عالم همچو زینب ندید
داغ برادر و غم جدایی
کسی نگفته تسلیت به زینب
ز هرطرف شنید ناسزایی
صدا زد ای حسین کجاست عباس
ز کار ما کند گره گشایی
بس که حسین حسین گفته زینب
نمانده در حنجره اش نوایی
تا که نشسته شمر روی سینه
نیامد از حسین دگر صدایی
همیشه هست آرزوی«مداح»
شود فدای زینبش الهی.

شعر:علی اکبراسفندیار«مداح»

130
شعر بعدی