دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام ما به تو ای شرح رب آب رباب

شعر مداحی روضه حضرت رباب (س) - سلام ما به تو ای شرح رب آب رباب

سلام ما به تو ای شرح ربّ‌آب، رباب!
که با رشادت خود کردی انقلاب رباب

جهان حقارت محض است در برابر تو
که در نگاه تو شد کمتر از حباب رباب

چنان عزیز و بزرگی که در سیاهی شام
به احترام تو می‌تابد آفتاب رباب

به شاهکار بزرگ سلاح گریه‌ی توست
اگر بنای ستم می‌شود خراب رباب

هزاربار به سعی صفا و مروه شدی
هزارمرتبه دیدی ولی سراب رباب

پس از حسین که بی‌سایه ماند در دل دشت
در آفتاب نشستی تو بی‌نقاب رباب

غم حسین و علی‌اصغر تو کشت تو را
خدا کند نروی مجلس شراب رباب!


ولی تو را پی سرهای روی نی بردند
تو تشنه بودی و پیش تو "آب" می‌خوردند


فقط نه این که کشیده حرم عذاب از آب
که بوده‌ست عذاب دل رباب از آب

به احترام لب‌ تشنه‌ی علی‌اصغر
تمام عمر خجالت کشیده آب از آب

عجیب نیست اگر سرکش‌وخروشان است
ربوده العطش اهل خیمه تاب از آب

پس از جنایت آن‌روز قوم اهل گناه
کسی نداشته انگیزه‌ی ثواب از آب

هنوز هم که هنوز است دلخوری دارند
ستاره و فلک و ماه و آفتاب از آب

در این میانه ندارد اگرچه تقصیری
ولی نمانده به‌غیر از دل کباب از آب

مرا ببخش و حلالم کن ای عروس علی
به گوش جان رباب آمد این خطاب از آب


رباب راز دل خسته با خدا می‌گفت
تمام غصه‌ی خودرا به نیزه‌ها می‌گفت


همین که دید برای تو انتخاب نشد
دلش گرفت که سرباز تو حساب نشد

هنوز هم که هنوز است مانده‌ام که چرا
دل فرات برای علی کباب نشد؟

دوجرعه آب برای لب تو کافی بود
بگو چه‌شد که فرات از غم تو آب نشد؟

هزار بار حرم را طواف کرد رباب
ولی چه‌سود که سهمش بجز سراب نشد

به احترام حسین و علی به سایه نرفت
که سایه‌ی سر او غیر آفتاب نشد

چه خواب‌های قشنگی برای اصغر دید
به گریه گفت ولی؛ کودکم بخواب، نشد.

رباب آب شد از غصه‌ی علی اصغر
اگرچه آب نصیب لب رباب نشد...


به یاد اصغر، حال رباب آشفته‌ست
که روی‌نیزه به‌مادر چه‌حرف‌ها گفته‌ست


برای اين که کند ختم ماجرا را تير
بساط مرگ مرا می‌کند مهيّا تير

چه فکرهای قشنگی، خيال می‌کردم
که با گلوم کمی می‌کند مدارا تير

نديد چشم زمين مثل مرگ من مرگی
گلوی ناز مرا کرده ارباًاربا تير

نياز نيست به اين قدرت و به اين شدّت
يواش هم برسد باز می‌شود جا تير

ولی چگونه دلش آمده که می‌شکند
عصای پيری بابا و مادری را تير

قرار بود علی اکبری دگر باشم
قرار بود که عباس ديگر... اما تير...

یکی می‌آید و با قصد انتقام آخر
به سمت حرمله‌ها می‌زنند فردا تیر


به حرمت تن بی‌سر بیا امام زمان
به‌خون حنجر اصغر بیا امام زمان.

مجتبی خرسندی

74
شعر بعدی