دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام مادر ببین با من چها کردن

شعر مداحی زمزمه امام حسین (ع) - سلام مادر ببین با من چها کردن - متن مصیبت تنور خولی

به سبک
(سلام آقا)

سلام مادر .... ببین با من چها کردن
لب تشنه ... سرم از تن جدا کردن

ببین موهام .... پر از خاکستر و خونه
سرم اینجاس ... تنم بین بیابونه

سلام مادر ... چرا دیر اومدی مادر
بگو امشب ... به زینب سرزدی مادر

ته گودال ... که غوغا شد کجا بودی
سر نعشم .... که دعوا شد کجا بودی

......

سلام مادر ... چرا پر خونِ موی تو
سلام مادر ... بریده کی گلوی تو


خودم دیدم ... چها بر روزت آوردن
به پیش من ... لباس کهنت‌م بردن

ته گودال ... برای تو دعا کردم
تو دست و پا ... زدی و من نگا کردم

رضیع الحسین

562
شعر بعدی