دانلود برنامه بحارالاشعار

سلام مادر باران سلام عطر نسیم

شعر مداحی میلاد حضرت زهرا (س) - سلام مادر باران سلام عطر نسیم

سلام مادر باران... سلام عطر نسیم
سلام روضه ی رضوان... سلام خُلقِ عظیم
کرامتی و نشسته به دامنِ تو کریم
ملائکانِ مقرٓب به خانه ی تو ندیم

تو زلفِ اهل زمین را به آسمان بستی
بنای عرش خدا را ...تو پلکان هستی

تو ماورای بهشتی ... تو‌کوثری بانو
در آسمان هدایت منوری بانو
تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو
به کار زارِ ولا، از همه سری بانو

به صدق‌ِ خطبه ی طوفانی فدک... زهرا
قسم که دستِ خدایی بدون شک... زهرا

تو عشق اهلِ سمایی چه شد که اینجایی؟!
چرا چو اهلِ زمین سر به خاک میسایی؟
فروغ چشمِ پدر .. ای کمال زیبایی
چقدر پیشِ علی با وقار می آیی

جوان شده به نگاهت دوباره عالم پیر
به ذره ذره یِ هستی رسیده خیر کثیر

دلیل خلقت عالم .... اصول ایمانی
محبت تو شده ... ضامن مسلمانی
بروج و طارقی و انشراح و فرقانی
تو شرحِ منزلتِ آیه های قرآنی

نشان به آیه ی کوثر به هل اتی و دخان
که آیه آیه ی مدحت شکفته در قران

کسی زِ نسل شما انقلاب خواهد کرد
تمام عالمیان را مجاب خواهد کرد
دعای ما همه را مستجاب خواهد کرد
ستون کاخِ ستم را خراب خواهد کرد

تمامِ دار و ندارت " نصیبِ نرجس شد"
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

منصوره محمدی مزینان

249
شعر بعدی