دانلود برنامه بحارالاشعار

سلامِ شمس به تصویر روی ماه شما

شعر مداحی مدح حضرت زهرا (س) - سلامِ شمس به تصویر روی ماه شما

سلامِ شمس به تصویر روی ماه شما
سلامِ نجم به تسبیح سجده گاه شما

سلام کوثر بر رود جاری نسلت
سلام قدر به تنزیل لا اله شما

سلام عرش بر این آستان زهرایی
سلام فرش بر آن آسمان جاه شما

سلام دریا بر تکیه گاه ساحلتان
سلام آینه بر وسعت نگاه شما

سلام نور به تفسیر آیه های حجاب
که جلوه گر شده از چادر سیاه شما

سلام جنت و رضوان به عکس لبخند و
سلام آتش دوزخ به دود آه شما

سلام شمع به پروانگی ایثار و
سلام گل به نم شبنم پگاه شما

سلام بر همه ی فضه ها و سلمان ها
که نذر مادریت گشته سر به راه شما

سلام شهر مدینه به خانه ی امنی
که پیش چشم علی گشته قتلگاه شما

سلام اجر رسالت به هیزم و آتش
که بین آن در و دیوار شد پناه شما

سلام بر تو امیر مدافع حیدر
که دست و سینه و پهلو شده سپاه شما

سلام آن که سلامش دگر جواب نداشت
بر آن تبسم خون رنگ گاهگاه شما

سلام غربت تشییع و دفن و غسل و کفن
به اشک حسرت طفلان بی گناه شما

سعید نسیمی

105
شعر بعدی