شعر مداحی مناجات مناجات با خدا سلام ای لیلة القدر مه نور

بیانیه وبسایت بحارالاشعار در مورد انتشار کتاب بحارالاشعار
مجموعه: مناجات با خدا
قالب شعر: مناجات
بازدید: 408

سلام ای لیلة القدر مه نور

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ مه نور
سلام ای خستگان را وادی طور

سلام ای لَیْلَةِ الْقَدْرِ دل انگیز
سلام ای از خدا و عشق لبریز

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ مناجات
شب فیض و تمنّای ملاقات

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ عبادت
شب جود و شب کسب سعادت

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ ای شب نور
شب وصل و شب دلهای مهجور

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ درخشان
شب وصل و وصال روی جانان

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ کرامت
شب غفران ، شب اشک و ندامت

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ دل زار
شب جود و کرامت های بسیار

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ شفاخیز
شب لطف خداوندِ خطا ریز

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ تمنّا
تمنّا از خداوند تعالا

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ خطا پوش
چراغ روشن شب های خاموش

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ دل آگاه
انیس دردمندان در سحرگاه

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ الهی
شبِ بیرون شدن از هر تباهی

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ فقیران
رهایی بخش ما خیل اسیران

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ ولایت
شبِ بر بندگان لطف و عنایت

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ علی جو
علی گفتم ، علی گویم علی گو

سلام ای لَیْلَةُ الْقَدْرِ خداوند
مَبُر از «یاسرِ» دل خسته پیوند

**
محمود تاری «یاسر»

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست